Spojky

Spojky

Spojky jsou strojní součástí jenž slouží k přenosu kroutícího momentu nebo k vyrovnání vzájemné nesouososti dvou hřídelů. Podle druhu použití rozdělujeme spojky na pevné(kotoučová), které přenáší stálý kroutící moment a pohyblivé, které umožní přerušení přenosu kroutícího momentu. Dalším typem je střižná spojka, která zajišťuje překročení bezpečnostního kroutícího momentu. Slouží rovněž pro tlumení rázů.

K přenosu kroutícího momentu ve spojkách se používá mnoho různých součástí. Jde např. o PU materiály, pryže, kolíky, čepy, šrouby, ozubení a třecí spojky, které mají převážně význam v automobilovém průmyslu.

Spojky dělíme na 8 hlavních skupin:

- pevné spojky -pevně spojují dva souosé hřídele

- pružné spojky-tlumí vibrace a rázy

- třecí spojky- slouží pro plynulý rozběh hnaného hřídele a pro rozpojení za provozu

- bezpečnostní pojistné spojky-omezují přenos kroutícího momentu  

- vyrovnávací spojky-vyrovnávají nesouosost dvou hřídelí nebo jejich vzájemný pohyb

- výsuvné spojky- rozpojí hřídele v klidném stavu

- rozběhové spojky-automaticky zajistí plynulý rozběh hnaného hřídele

- jednosměrné spojky-přenáší kroutící moment jedním směrem

 

Naše společnost nabízí spojky od prémiové firmy KTR(Německo), která je špičkou v oblasti kvality, sortimentu a vývoje spojek. V sortimentu jsou i výrobky společnosti CHIARAVALLI(IT), která je rovněž výrobcem standartních typů spojek aj.